Presentation

HAND OCH TANKE

 

Jag heter Christina Salwén och är född i Halmstad. Jag var tidigt intresserad av bild och form. Därför föll det sig naturligt att jag efter avslutad skolgång började att praktisera för konstnären Irma Yourstone i Halmstad på LERLAXEN. Därefter sökte jag till CAPELLAGÅRDEN på Öland, Carl Malmstens skola, där jag gick keramisk linje. Har under många år arbetat med barns skapande inom förskola och skola.

 

Mina alster tillverkas i holländsk vitlera som målas med akvarellteknik eller med effektglasyrer. Mina reliefer och skulpturer tillverkas i ett begränsat antal. Varje alster är unikt och färgnyanserna kan ändras efter de olika bränningarna.

 

 

Utställningar

 

Medlem i Konstliv Halland

Vårsalongen 2015 Hallands Museum, jurybedömnd utställning

Galleri Bluelight 2015, jurybedömnd utställning

 Liljevalchs konstsalong ”Rot och Krona” ( elevutställning)

 Romele Konsthall Vårsalong 2017, inbjuden

Valdemars slot, Danmark 2018

Tofta Konstgalleri, Tofta 2020

Närkonst, Halmstads Konsthall 2020

Heagård konst och hantverk (permanentutställare 12 år)

Konstliv 1997 – 1998 Halmstad

 

Galleri Rökeriet, Åhus

Art Design 2016

Galleri Pålsbo

 Norre port ”Kulturnatta”

Björngårdsvillan Göteborg

Österlen konstrunda

Galleri Söder Halmstad

Magasinet Slottsmöllan 1998 och 2001

Startat galleriet Konst och Hantverk, Heagård 2013 och  varit permanentutställare och ansvarig till sept 2018.

 

Christina Salwen Halmstad 0733-896465

christina.salwen@gmail.se